Hello world

Det räcker inte med att posta en bild då och då ochhoppas att det ska hända något, det krävs mer engagemang än så!


Du måste kunna leverera relevant och riktat innehåll medhögkvalité, genomföra analys och mätningar på utfall av olika content samtplanera och leda förbättringarbetet.

 

Oavsett om du väljer att sköta sociala medier självaeller anlita mig som content manager så hjälper jag dig!

Vi ser till att lägga upp en tydlig plan, bestämma en nivå för vad som ska göras samt planera vilket content som krävs.
Tillsammans bygger vi upp era sociala medier så det blir hållbart och ger era kunder/ potentiella kunder den närvaro de behöver.

VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV EN

CONTENT CREATOR?

- Någon som ständigt är uppdaterad på de senaste trenderna inom sociala meider.

 

- God kommunikation genom sociala kanaler. Att lyssna, besvara kommentarer och uppmuntra till engagemang vilket är viktigt för att lyfta företagets varumärke.

 

- Kreativ och skapar intressant innehåll med hjälp av text, bilder och videos.

 

- Analyserar data, tolkar resultat och utfall från olika aktiviteter. 

 

- Struktur, när man hanterar innehåll från olika kanalerär det viktigt att veta vad man gjort, vad som ska göras vad som behöver förbättras.


NÅGRA TIDIGARE JOBBHello world

Är ni redo att börja bygga en content plan?