Vi går mer och mer ifrån fysiska möten till digitalamöten, hur fungerar kundresan då? 


I den digitala världen konkurerar fler företag i störreutsträckning vilket ökar kraven på att kunna anlysera kundernas upplevelse ochskaffa sig spetskompetenser för att förbättra upplevelsen.

 

Företag behöver arbeta strategiskt och operativt utifråntolkningar och analys av data, samta hantera organisationsprocesser och automatiseradeflöden som är kopplade till kund- och köpresor.

 

Känns det stort och som att tiden inte riktigt räckertill detta?
Jag hjälper er med köp- och kundresan, automatisera era flöden och skapa flermöjligheter för er.

NÅGRA SAKER JAG HJÄLPER ER MED

- Buyer Persona

- Nyhetsbrev

- Google Analytics & Google Data Studio

- RACE-Modellen

- GDPR

- Sociala medier


CERTIFIKAT

Hello world